Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på Kompetanse, kvalitet og fornøyde kunder!

Vi gjør vårt beste for å sikre dine verdier og rettigheter.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Det Norske Veritas DNV
Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Hvem er vi?

Om oss

Vi har har ca 32 års erfaring fra byggebransjen og ca 10 år med taksering av eiendom. Vi satser tungt på å alltid være oppdatert på det siste innen Plan og bygningsloven og tekniske forskrifter, og de offentlige godkjenninger og krav som til en hver tid anbefales.

Våre ansatte har god kompetanse og erfaring på Kalkulasjon, kontroll ved oppføring av nybygg og renovering, Tilstandsvurdering av boliger, byggesak, Tekniske forskrifter, skadeoppbyging, skadevurdering og vurdering av reklamasjon, feil og mangler ved kjøp av bolig og overtagelse av nybygg.

  Priser

e-takst. (til internt bruk, ikke finansiering)kr 3.000,-
Verditakst 0-100 m2kr 5.000,-
Verditakst  <100m2kr 6.000,-
Tilstandsrapport iht. Avhendingsloven
Leiligheter i Borettslag ( Bonord ) reise u/Harstad sentrum kommer i tillegg
2-romskr 10.500,-
3-Romskr 12.500,-
4-Romskr 13.500,-
Tillegg for våtrom mer en 2 stkkr 1.500,-
Boliger og fritidsboliger  ( reise kommer iTillegg )
0-50m2kr 11.000,-
50-100m2kr 13.750,-
100-150m2kr 15.250,-
150-250m2kr 16.750,-
<250m2kr 23.250,-
Våtrom ut over 1 bad & 1 vaskeromkr 1500,- pr stk
Tilleggsbygg ( garasjer, uthus, aneks ol.)kr 3.000,- pr stk + eventuelle våtrom
Tillegg for innhenting av dokumentasjonFaktureres pr time+kostnader
Reisetid ut over 1 time t/rfaktureres pr time
km, ferge, bom ol. faktureres etter utlegg 
Klikkavgift på rapporterkr 200,-
Timepriskr 1.875,-
Uavhengig kontroll iht. P&Bkr 10.000,- ink. 1 befaring
Byggelånsoppfølging ink. forhåndstakstkr 10.000,- Oppfølging og kontroll på timer
Tetthetsmåling av bygninger.                    frakr 8.000,- + reise, rigg og lekkasje søk

                                
Byggesøknad og seksjonering           Be om tilbud

Tjenester

Teknisk bistand ved overtagelse av eiendom

Hele 42 % av alle nye hus i norge har byggefeil og byggskader, det er viktig at du som kjøper av ny leilighet/ Bolig får med en teknisk sakkyndig når du skal overta boligen. Dette er spesielt viktig når det er mindre og/ eller litt mer ukjente aktører som står bak prosjektet. Dette for å sikre at du får det du har bestilt. med dokumentkontroll og at eiendommen tilfredsstiller de krav og lover som stilles til nye boliger i dag.

I tillegg kan kontroll av tetthet bestilles. Det er i dag krav til bedre en 0,6 luft utskiftinger pr time. Det kan utføres kompenserende tiltak men lekkasje tallet skal ikke komme under 1,5 med disse. dette skal dokumenteres.

Ved en økning av lekksaje tall på 1  ( f.eks fra 0,6-1,6 ) er det beregnet at kostnader til oppvarming vil stige med 5-8%, i tillegg øker faren for kondens og fukt med påfølgende sopp og råte hvis boligen har unødige luftlekkasjer.

En god måte å kontrollere snekkernes arbeid er å kontrollere tetthet på bygget. ( slurv med vind og dampsperre og snekkerens forståelse av krav og utførelser kommer fram da )

Boligsalgsrapporter, Tilstandsrapporter og Takst ved salg av bolig

Det er alt for høyt konfliktnivå rundt salg av bolig i dag, og andelen av boliger som selges med Boligsalgsrapport/ Tilstandsrapport har økt de siste årene. 

En kjøper kan faktisk ta forbehold i budet sitt om det ikke foreligger en Boligsalgsrapport/ Tilstandsrapport på boligen. I tillegg til at det blir mere usikkert for en kjøper og gi korrekt bud etter som det er vanskelig å forutse hva som ligger i utgifter til utbedring av utsatt vedlikehold.

Bad, kjøkken og drenering er noe av det dyreste å oppgradere eller utbedre i en bolig, og tilstand og eventuelle kostnader på dette er derfor viktig for en kjøper og få avklart slik at konflikter og eventuelle søksmål mot selger unngås.

- Tilstandsrapport: 

En grundig, detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand, slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Selgers opplysningsplikt overgår ofte kjøpers undersøkelsesplikt. Derfor kan du som selger ende opp med å bli erstatningspliktig for mangler som oppdages.

- Boligsalgsrapport:

En boligsalgsrapport gir grundig informasjon om tilstanden til boligen, Takstmann følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner , fornyelse og vedlikehold når boligen verdiberegners.  I en boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de bygningstekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte. Boligsalgsrapport fra Norsk Takst er basert på Norsk standard (NS3600) .

- Verdi-Lånetakst:

En verditakst er en verdiberegning av boligen slik den fremstår i dag. En verditakst har ingen tilstandsvurdering og vil ikke kunne avdekke mangler som kan ha negativ effekt på verdi. En verditakst brukes i hovedsak opp mot finansiering, arveskifte, salg ol.

Byggekontroll, Tetthetsmålinger og Uavhengig kontroll

Å bygge en ny bolig er ofte den største investeringen folk gjør i løpet av livet. Da er det viktig at du får den boligen som du har bestilt med de kvaliteter som kreves og er avtalt.

Det er i følge undersøkelser utførelsesfeil på ca 42% av nyoppførte boliger, dette kan føre til svekkede konstruksjoner, fukt/ kondens som fører til et dårlig inneklima osv. Det er i dag strenge krav til prosjektering og ansvar på boliger. 

Dette blir i liten grad fullt opp på grunn av manglende kompetanse blant entreprenører og at vanlige folk ikke innehar kompetanse til å følge opp dagens byggeprosjekt. Det er derfor sterkt å anbefale å leie inn en bygesakskyndig  til å kontrollere utførelse, prosjektering og leveransene til entreprenøren.

- Tetthetsmåling:

Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter stiller i dag strenge krav til energiforbruk og tettet i bygninger. de krever også at tetthet på boliger skal dokumenteres.  Luftlekkasjer inn i konstruksjon Kan føre til relativt store kondensskader over tid, i tillegg til økte kostnader med oppvarming og nedsatt komfort. 

En god måte å kontrollere kvalitet på utførelsen til snekkeren er å ta en tetthetsmåling av bygningen.

- Uavhengig kontroll av våtrom og tetthet.

I dag er det krav om uavhengig kontroll av våtrom og tetthet. dette for å begrense fremtidige fuktskader på grunn av utførelsesfeil på våtrom.

Det anbefales å bestille kontrollør selv og ikke la entreprenør ta seg av det.

- Byggesøknader, Ansvarsretter og Seksjonering av boenheter.

I dag er det strenge krav til ansvar og ansvarsfordeling i byggesaker. Vi har sentral godkjenning og kan være behjelpelig med søknader og seksjonering av boliger.

Reklamasjon, Skade og skjønn på bygninger

Vi har god kompetanse innen skadevurdering, skadetaksering av bygninger, naturskade og skjønn, skadedyr, settninger og spregningsskader.

Som uavhengig takstmann er det vår viktigste oppgave å foreta uavhengige takster som ivaretar kundens verdier. Feil og mangler på bygg utgjør ofte store kostnader i milion klassen som ny eier må bære hvis det reklameres for sent.

- Reklamasjonstakst 

For å reklamere på et kjøp må det foreligge en mangel eller manglende/ tilbakeholdte opplysninger fra selger.

eksempler på mangler som ofte går i gjenn er:

- Fukt, kondens og råteskader

- Manglende opplysninger om skadedyr ( sjeggkre, mus, maur ol.)

- Ulovlig innredede rom ( garasjer, boder, loft å kjellere som er omgjort til rom for varig opphold)

- Arealavvik 

- Manglende drenering

- mangelfull isolering og tetthet

- Mangler i forhold til brannkrav

- Arbeid utført av ufaglærte

for eksempel et arealavvik på 10m2 hvis m2 = 28.000,- pr/m2 vil det føre til et økonomisk krav på ca 280.000,-

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som å løse problemer og utfordringer som kunden måtte ha på en så god måte som mulig.

Sikker

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne medarbeidere med god kompetanse og vilje til å sikre dine verdier.

Vi er opptatt av å ikke ha noen bindinger med andre aktører i eiendomsmarkedet for å sikkre en korrekt gjennomføring av våre oppdrag til kundenes beste.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

916 01 343
Hålogalands gate 66, 9405 HARSTAD
Orgnr 999 631 916